Система «Клієнт-банк»: чи обов’язково роздруковувати документи

Підприємство для розрахунково-касового обслуговування підключило систему «Клієнт-банк». Чи обов’язково роздруковувати на папері банківські документи, зокрема, заяви на купівлю іноземної валюти для розрахунків із постачальником-нерезидентом?

Відповідно до п.19 р.І Положення № 75(1) особливості оформлення, подання та приймання електронних розрахункових документів клієнтів банк визначає в договорах банківського рахунку. А п.20 р.І Положення № 75 уточнює, що документи для здійснення валютних операцій оформлюють відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами НБУ.

Якщо йдеться про купівлю іноземної валюти, то варто звернутися до Положення № 281(2). Згідно п.2 гл.2 р.IV цього Положення клієнт має право надсилати до уповноваженого банку, що його обслуговує, заяви про купівлю інвалюти в електронному вигляді. А обслуговуючий уповноважений банк повинен прийняти до виконання таку заяву після подання клієнтом всіх документів, які є підставою для цього.

Нагадаємо, що перелік документів, у тому числі й заяви на купівлю іноземної валюти, що є підставами для купівлі інвалюти за поточними торговельними операціями, а саме до таких відносять розрахунки з іноземним постачальником, наведено у п.1 та гл.1 р.ІІ Положення № 281. А ці норми не обмежують суб’єктів ЗЕД у формі подання документів, у тому числі й заяви на купівлю іноземної валюти.

Отже, за договором з банком електронні документи, відправлені до нього за допомогою системи «Клієнт-банк», розглядають як такі, що мають однакову юридичну силу з розрахунковими документами у паперовій формі. Тож роздруковувати заяви на купівлю іноземної валюти необов’язково, що підтверджують й п.2.1 та 2.3 Положення № 88(3) відповідно:

первинні документи, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення, можуть бути створені у письмовій або електронній формі;

первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовують у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Водночас на вимогу контролюючих або судових органів та своїх контрагентів підприємство зобов’язано своїм коштом зробити копії таких документів на паперовому носії (ч.6 ст.9 Закону № 996(4) та п.2.3 Положення № 88).

Тож до цього моменту підприємство не зобов’язано роздруковувати такі електронні первинні документи, у тому числі заяви на купівлю іноземної валюти.

Також нагадаємо, що існує так звана Пам’ятка платника податків про ведення обліку господарських операцій в електронному вигляді (див. додаток до листа ДПАУ від 26.12.2011 р. № 10406/7/18-4017).

 

(1)Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затверджене постановою Правління НБУ від 04.07.2018 р. № 75.

(2)Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затверджене постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

(3)Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

(4)Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».