Необоротні активи: від надходження до вибуття

На будь-якому підприємстві присутні різноманітні необоротні активи: від земельних ділянок і незавершеного будівництва до інших основних засобів і малоцінки. В тематичному збірнику розглянуто облік необоротних активів з різних боків. Розпочинаємо з питань визнання, класифікації, групування та визначення первісної вартості придбаних або самостійно виготовлених необоротних активів. Адже цей аспект має велике значення насамперед для нарахування як бухгалтерської, так і податкової амортизації.

Далі аналізуємо варіанти надходження необоротних активів (придбання за гроші, внесок до статутного капіталу, безоплатне отримання тощо). Не залишили поза увагою й облік вибуття необоротних активів з різних причин (продаж, внесок до статутного капіталу іншої юридичної особи, у тому числі нерезидента; ліквідація за рішенням платника податків та внаслідок форс-мажорних обставин; безоплатна передача тощо).

Порядок визначення строку корисного використання, нарахування амортизації, документальне оформлення надходження та вибуття необоротних активів — важливі складові операцій із необоротними активами. Тож у тематичному збірнику цим питанням приділено особливу увагу. Безумовно, всі операції з необоротними активами розглянуто з позиції бухгалтерського та податкового обліку.

А ось операції з таким видом необоротних активів, як інвестиційна нерухомість, потребують окремого докладного дослідження. Тож цій темі ми приділимо увагу у найближчому майбутньому.

Зміст збірника

Безоплатні вебінари
для передплатників