Державний земельний кадастр: реєстраційні новації від Кабміну

Незабаром порядок надання адміністративних послуг у сфері земельних питань зміниться. Підставою для цього стала Постанова № 710(1), якою внесено зміни до Порядку № 1051(2). Переважна більшість цих змін (але не всі) наберуть чинності через 6 місяців з дня опублікування зазначеної постанови КМУ. Вочевидь це пояснюється тим, що Мінагрополітики має ще забезпечити розроблення та впровадження відповідного програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), необхідного для реалізації цієї постанови. Далі докладно проаналізуємо, до яких новацій слід готуватися суб’єктам земельних відносин, тим паче, що Мінагрополітики анонсувало(3) такі зміни як позитивні, адже вони покликані спростити і покращити якість адміністративних послуг у сфері ДЗК.

Моніторинг розгляду звернень

Обнадійливими є новації у Порядку № 1051 в частині запровадження моніторингу розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до ДЗК та користування відповідними відомостями.

Так, новим п.208 Порядку № 1051 буде передбачено, що моніторинг розгляду звернень проводитиметься, зокрема, з метою:

 • забезпечення своєчасності розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до ДЗК або користування відповідними відомостями;
 • зменшення кількості помилок у відомостях, які подаються для внесення до ДЗК.

При цьому відповідно до оновленого п.2 Порядку № 1051 під терміном «звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями» матимуть на увазі окремі заяви та повідомлення, з-поміж яких:

 • заява про внесення відомостей (змін до них) до ДЗК;
 • заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до ДЗК;
 • заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
 • заява в електронній формі про державну реєстрацію земельної ділянки;
 • заява про внесення відомостей (змін до них) до ДЗК про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
 • повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;
 • заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення ДЗК;
 • заява про внесення виправлених відомостей до ДЗК;
 • заява про надання відомостей з ДЗК;
 • заява про надання доступу до ДЗК в режимі читання;
 • заява про надання доступу до відомостей ДЗК.

Фактично такий моніторинг дозволить заявникам в режимі онлайн контролювати стан готовності необхідних документів та отримувати інформацію про можливість отримання цих документів у відповідному центрі надання адміністративних послуг. Утім, про фактичну ефективність даного сервісу заявники зможуть судити лише після того, коли такий сервіс буде в дійсності запроваджено.

Сертифіковані інженери-землевпорядники як уповноважені особи

Серед змін, передбачених Постановою № 710, на увагу заслуговують зміни щодо нових можливостей залучення до процедури державної реєстрації земельної ділянки сертифікованих інженерів-землевпорядників. Так, на сьогодні п.109 Порядку № 1051 передбачає, що державна реєстрація земельної ділянки здійснюється за заявою:

1) особи, якій за рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування надано дозвіл на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для формування земельної ділянки у разі її передачі у власність чи користування із земель державної чи комунальної власності, або уповноваженої нею особи;

2) власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (у разі поділу чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок) або уповноваженої ними особи;

3) органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (у разі формування земельних ділянок відповідно державної чи комунальної власності).

Після набрання чинності Постановою № 710 у Порядку № 1051 з’явиться новий п.1101, яким буде передбачено, що перелічені вище заявники мають право через сертифікованих інженерів-землевпорядників:

 • надсилати державному кадастровому реєстраторові документи, необхідні для державної реєстрації земельної ділянки, в електронній формі за електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника засобами телекомунікаційного зв’язку;
 • отримувати за власним бажанням в електронній формі за електронним цифровим підписом державного кадастрового реєстратора необхідні документи, серед яких витяги з ДЗК для підтвердження відомостей про державну реєстрацію земельної ділянки, обмеження у використанні земель, межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, про економічну оцінку земель тощо.

При цьому сертифікованими інженерами-землевпорядниками вважатимуться особи, які включені до Державного реєстру та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника — юридичної особи.

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подаватиметься сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг (п.1102 Порядку № 1051). Також він має подавати в електронній формі погоджену документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки, та відповідну інформацію про заявника — фізичну чи юридичну особу (резидента та нерезидента). Така інформація серед іншого включатиме найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.

На підставі інформації, наданої сертифікованим інженером-землевпорядником, державний кадастровий реєстратор буде формувати витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки. Зазначені документи передаватимуться у паперовій формі зазначеному у заяві центру надання адміністративних послуг. За бажанням заявника такі відомості у формі електронного документа також надсилатимуться на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.

Цікаво, що відповідно до п.1102 Порядку № 1051 подання сертифікованим інженером-землевпорядником заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі разом з доданими документами не тягне за собою збільшення вартості робіт за договором на розроблення документації із землеустрою.

Відмова у внесенні відомостей: шанси обмежені?

Схоже, що автори Постанови № 710 ставили за мету обмежити можливості державних кадастрових реєстраторів щодо надання ними необґрунтованих відмов під час внесення відомостей до ДЗК, адже після набрання чинності вказаною Постановою державні кадастрові реєстратори будуть змушені деталізувати підстави для відмови у внесенні відомостей до ДЗК.

Так, новим п.741 Порядку № 1051 буде передбачено додаткові обов’язки реєстратора у разі відмови у внесенні відомостей (змін до них) до ДЗК з таких підстав:

 • невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
 • невідповідність електронного документа установленим вимогам;
 • невідповідність поданих документів, зокрема текст документів написаний нерозбірливо, документи містять підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 • подання заявником документів не у повному обсязі;
 • розташування об’єкта у межах іншого об’єкта ДЗК.

Сподіваємося, що такі зміни зменшать ймовірність отримання заявниками необґрунтованих відмов державних кадастрових реєстраторів у здійсненні відповідних реєстраційних дій.


(1)Постанова КМУ від 18.07.2018 р. № 710 «Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру» (прим. ред.).

(2)Порядок ведення Державного земельного кадастру, затверджений постановою КМУ від 17.10.2012 р. № 1051 (прим. ред.).

(3)Див.: http://minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=25205&add=en (прим. ред.).