АgroUA №6 від 24.6.2019
АgroUA №6 від 24.6.2019
Тематичний збірник «Валютні операції» (Травень 2019)
Тематичний збірник «Валютні операції»
Валютні операції Перелік нормативних документів, посилання на які зустрічаються у збірнику Про валюту і валютні операції Порядок видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей Kласифікатор іноземних валютта банківських металів Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції Положення про здійснення операцій із валютними цінностями Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті Інструкція про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів more_horiz
комплект 3